AGATA GIALLO int-b.to

AGATA OPALE GIALLO

AGATA GIALLO mosaico

 

 

AGATA ROSSO  

 

 

   

AGATA BIANCO recessivo

AGATA OPALE BIANCO recessivo

AGATA TOPAZIO BIANCO recessivo

ISABELLA GIALLO

ISABELLA ROSSO

 
     

 

 

 V I D E O